Reisevilkår

Publisert: 20. juni 2022 | Oppdatert: 20. juni 2022

VILKÅR VEDRØRENDE PAKKEREISER

Kunden forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget består av følgende elementer: reisens innhold inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, faktura, dokumenter, reiserute samt disse reisevilkårene. Såfremt det gjelder særlige forhold for reisen skal dette framgå av reisedokumentene eller skriftlig per epost, ellers gjelder disse reisevilkårene.

I forlengelse av lovgivningen om utvidet ansvar for reisearrangører er Backpacker AS videre medlem av det norske reisegarantifondet.

Kunden har plikt til å lese og eventuelt skrive ut alle relevante opplysninger og dokumenter.

1. AVTALEINNGÅELSE

1.1 Inngåelsen

En avtale om kjøp av en pakkereise mellom kunden og Backpacker er inngått og er bindende for begge parter når tilbud aksepteres av kunden og det foretas innbetaling av depositum innenfor angitt betalingsfrist. Før dette har kunden mottatt elektronisk og akseptert vilkårene som fremgår her.

Kunden er, innen bekreftelse, selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på reisedokumentene er i overensstemmelse. Ukorrekte opplysninger vil medføre at du kan bli nektet innreise, ombordstigning eller annen deltagelse. Ved bekreftelse av bestillingen godkjenner kunden at informasjonen er korrekt. Oppdages feil i bestillingen etter at den er bekreftet, står Backpacker ansvarsfritt og kunden må stå for eventuelle kostnader eller tap dette måtte medføre.

Feil i navn kan medføre nektet ombordstigning. Norske bokstaver (Æ,Ø,Å) og bindestrek tillates ikke, så dette blir fjernet og/eller tilpasset ved bestilling. Backpacker er ikke ansvarlig for feil navn/fødselsdato etter at billettene er bekreftet.

1.1.1 Personvern

Ved avtaleinngåelse aksepterer kunden Backpackers behandling av personlige data. For å kunne yte best mulig service og tilrettelegge reisen, samt oppfylle bestillingskravene fra våre partnere, leverandører og/eller immigrasjonsmyndigheter, må Backpacker noen ganger be kunder om å oversende personlig informasjon. Vær oppmerksom på at all slik informasjon kun vil bli brukt i forbindelse med selve bestillingen, og vil bli slettet fra våre systemer så snart informasjonen ikke lenger er nødvendig. Kunden kan når som helst nekte å sende Backpacker denne informasjonen eller be om at den slettes, men dette kan begrense Backpackers muligheter for å fullføre bestillingen. Kunden bes lese mer om behandling av personopplysninger i vår personvernpolicy på våre hjemmesider.

1.2 Reisedokumenter

Backpacker sender faktura og oversikt over reisen til kunden umiddelbart etter bestilling av en reise. Dette, samt annen korrespondanse, blir sendt til den e-postadressen kunden har oppgitt ved bestilling av reisen. Kunden er ellers forpliktet til å oppgi de kontaktopplysningene som er nødvendige for at Backpacker kan kontakte kunden og reisefølget i samme bestilling, både før og under reisen.

Kunden har plikt til å gjennomgå den tilsendte fakturaen/reisedokumentene med en gang det er mottatt og til straks å reagere overfor Backpacker såfremt opplysningene ikke stemmer overens med det som er avtalt. Dette gjelder også for alle i reisefølget i samme bestilling.

I forbindelse med en gruppereise (10 personer eller flere) vil det være nødvendig å velge en reisende gruppeleder. Navn og mobilnummer skal registreres i bestillingen slik at både Backpacker og flyselskapene kan ta kontakt ved eventuelle rute-/tidsendringer

1.2.1 Faktura/reisedokumenter

Fakturaen/reisedokumentene er en oversikt over reisebestillingen. Her angis reisedeltakernes fulle navn, betalingsopplysninger, visumregler, en reiserute med aktuelle flytider (lokal tid) såvel som all aktuell informasjon, inkl. eventuelle avvik fra programmet og vilkår. Uansett hva som er angitt andre steder er opplysningene på fakturaen/reisedokumentene de aktuelle og gjeldende. Fakturaen/reisedokumentene er også kundens kvittering for bestilling og innbetaling. Vi anbefaler å sikre tilgang på alle reisedokumenter underveis på hele reisen, for eksempel ved å skrive ut og ta disse med samt legge igjen kopi til tillitsperson(er) hjemme.

1.2.2 Reiseprogram

Reiseprogram innebærer de mer detaljerte opplysningene om reisens elementer der hvor det foreligger. Eksempelvis er dette dagsprogram fra Backpackers ulike leverandører på opplevelsesreiser som varer over flere dager. På våre hjemmesider finnes oppsummerte beskrivelser av dagsprogrammene for ulike turer. Merk at disse er kortfattet og ikke inneholder alle detaljer.

2. PRIS OG BETALING

2.1 Pris

Reisens pris oppgis vanligvis samlet som en totalpris. Det betyr at den omfatter alle reisens elementer hva gjelder transport og opphold samt obligatoriske skatter og avgifter. På destinasjonene kan det forekomme oppkrevinger av lokale gebyrer, inngangsbilletter og avgifter som det ikke er mulig å oppkreve ved avtalens inngåelse, da de må betales personlig på stedet eller er til forbruk utover det som fremgår av avtalen. Ha alltid internasjonal valuta klar til dette formålet. Det er ofte flyplassavgifter, visumkostnader og enkelte nasjonalparkavgifter. Noen av våre leverandører vi kreve et såkalt ‘local payment’ eller city tax som dekker avgifter på turen eller byskatter på for eksempel hotellet. Disse avgiftene vil vanligvis være anført i reisedokumentene eller i reiseprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at avgiftene kan endres i tiden fra man bestiller reisen til avreisedagen.

2.2 Betalingsvilkår

Ved påmelding betales et ikke refunderbart depositum på kr. 2999,-. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere avbestillingsvilkår. Restbeløpet må være innbetalt senest 35 dager før avreise. Om fristen for innbetaling ikke overholdes, bortfaller Backpackers leveringsplikt. Hvis reisen avbestilles etter innbetalingens forfallsdato har Backpacker fortsatt rett til å oppkreve det beløpet som kunden ville miste etter reglene under punkt 6.2.1.
3. AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING

3.1 Avbestillingsforsikring

Backpacker tilbyr ikke avbestillingsforsikring. Ønsker kunden avbestillingsforsikring, må kunden selv ordne dette.

3.2 Reiseforsikring

I henhold til norsk lovgivning er Backpacker pliktig til å anbefale at alle våre kunder har reiseforsikring på både kortere og lengre reiser.

Alle deltakere på Backpackers reiser må ha reiseforsikring som minimum dekker utgifter til sykdomsbehandling og hjemtransport. En god reiseforsikring dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke, ansvar med mer som kan bli en dyr erfaring hvis du ikke har gyldig forsikring. Sjekk at reiseforsikringen dekker dine behov godt nok og at den er gyldig for hele reisen. Alle reisende oppfordres til å opplyse om den forsikringstilbyder hvor de har sin reiseforsikring.

Vær oppmerksom på at hvis du endrer din hjemreise til en senere dato, er du selv ansvarlig for å forlenge din reiseforsikring tilsvarende – før den opprinnelig er utgått. Det kan være lurt å ta kopi av reisedokumenter, inkludert pass, vaksinasjonskort og forsikringsbevis. Hvis uhellet skulle være ute, og du mister/blir frastjålet verdifulle dokumenter, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har tatt en kopi.

Det anbefales at man i forbindelse med tegning av reiseforsikring sikrer seg at forsikringen også dekker bagasje. Reklamasjon over skader på bagasje samt feilsendt eller forsinket bagasje må skje direkte til det gjeldende flyselskapet, og man må fylle ut en skaderapport (PIR-rapport) på flyplassen straks etter at skaden er skjedd.

Forsikringskrav eller behov for forsikringshjelp i forbindelse med reisen skal rettes direkte til forsikringsselskapet. Vi gjør oppmerksom på at fornyelse av helårs reiseforsikring med Europeiske vanligvis fornyes automatisk med mindre den sies opp direkte med forsikringsselskapet.

4. KUNDENS GENERELLE PLIKTER

4.1 Pass, visum og vaksine

Der intet annet uttrykkelig er angitt, gjelder visumopplysningene i reisedokumentene kun for norske statsborgere og innehavere av norsk pass. Det er derfor kundens plikt å informere Backpacker dersom man ikke har norsk pass eller har dobbelt statsborgerskap. Visumopplysningene er relatert til den oppgitte reiseruten. Har man planer om å forandre reiseforløpet (under dette også lengden på reisen), kan andre regler gjøre seg gjeldende. Vær oppmerksom på at visumreglene kan endres mellom bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet. Visumformalitetene må være i orden innen avreisen og må kunne dokumenteres ved innsjekking. OBS! Vær oppmerksom på at det ofte kreves visum i forbindelse med transitt/mellomlanding. Se UD sine reiseinformasjonssider for alltid siste gjeldende innreisebestemmelser for nordmenn.

Passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra destinasjonen og det må være nok ledige sider i passet til stempler og visum for hele reisen.

Innreisebestemmelser til mange land inkluderer krav om vaksinering og bevis på dette. Den reisende er ansvarlig for å ha dette i orden innen avreise/innreise ved å kontakte lege/vaksinasjonskontor.

Utenlandske statsborgere må konsultere egen ambassade eller konsulat angående visum samt kontakte lege/helsesenter angående vaksinasjoner. Blir dette ikke gjort påtar Backpacker seg intet ansvar for de følger som evt. manglende innreisepapirer, vaksinasjoner mv. måtte medføre for kunden.

Vi gjør oppmerksom på at ekspedisjonstiden for visum varierer fra land til land, og i noen tilfeller kan det være flere måneders ekspedisjonstid. Backpacker påtar seg intet ansvar for kunder som avvises ved grensen. Noen land stiller krav om at man er i besittelse av passende valuta og gyldig returbillett ved ankomsten.


4.2 Vaksinasjonskrav

Backpacker bestreber å gi opplysninger om vaksinasjonskrav og hvor den reisende kan finne informasjon om dette. Opplysninger fra Backpacker om vaksinasjon skal betraktes som en service uten medisinsk ansvar. Oppfylling av vaksinasjonskrav er den reisendes egen plikt og ansvar å oppfylle, og skal kunne dokumenteres ved internasjonalt gult sertifikat og vaksinasjonskort for Covid-19 på helsenorge.no.

4.3 Personer med bevegelseshemming

Hovedregelen er at alle som er på pakkereise med Backpacker må være selvhjulpne. Våre reiser egner seg dessverre ikke for de som har problemer med å gå da det ofte er (en viktig) del av reiseprogrammet.

Iht. EU-direktiv 1107/2006 art. 4 stk. 2 kan Backpacker kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen.

Backpacker forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnsvurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp. En slik avvisning er uten ansvar for Backpacker.

4.4 Kontroll av reisedokumenter

Kunden har plikt til å gjennomgå den tilsendte fakturaen/reisedokumentene med en gang det er mottatt og til straks å reagere overfor Backpacker såfremt opplysningene ikke stemmer overens med det som er avtalt. Det er også kundens ansvar å melde fra til Backpacker hvis det oppstår endrede forutsetninger i kundens forhold etter bestilling av reisen, for eksempel oppstått sykdom eller graviditet.

4.5 Navn på reisedokumenter

Kunden er ansvarlig for at navnene som står på reisedokumentene er identiske med det fulle navn som står i kundens gyldige pass. Hvis de ikke er de samme risikerer man for eksempel å få avvist visumsøknaden sin. Hvis kunden blir oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass, må kunden straks gi beskjed om dette til Backpacker, som vil forsøke å korrigere feilen. Hvis det er kundens feil at opplysningene ikke stemmer med hverandre, er det kunden som må betale utgiftene forbundet med å rette feilen. De fleste flyselskap tillater ikke navneendringer i billetter, så det vil være gebyrer i forbindelse med en endring. Disse endringsgebyrene er fra 750,- og helt opp til en ny flybillett. Hvis det ikke er mulig å endre dokumentene kan kunden ikke holde Backpacker ansvarlig.


4.6. Andre tjenester/produkter som inngår i pakkereisen

4.6.1 Hotell

Backpacker gjør oppmerksom på at standarden på hoteller/hosteller kan variere ulike steder i verden og kan være både høyere eller lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene/hostellene vurderes på grunnlag av både generell standard, fasiliteter og beliggenhet. Av erfaring vet vi at det legges ulik vekt på disse elementene. Endring av hotell/hostell kan endres ved ulike årsaker som renovering, fullbookede hotell/hostell eller endring av program for reisen.

Hotellene i storbyene har ofte en lavere standard enn hva som er tilfelle andre steder. Slike variasjoner må påregnes. Det vil kunne forekomme mindre oppussing og renoveringsarbeid på hotellene. Et svømmebasseng kan for eksempel være stengt noen dager grunnet rensing. Dette er utenfor Backpacker’ kontroll og vil ikke gi grunnlag for verken refusjon eller kompensasjon. Større oppussingsarbeider forsøker vi å informere om så langt det lar seg gjøre.

4.6.2 Frivillig arbeid

På reiser hvor frivillig arbeid inngår skal den reisende på forhånd gjøre seg kjent med eventuelle særlige bestemmelser og vilkår for oppholdet. Herunder for eksempel krav om vandelsattest, oppførsel og regler av hensyn til særlig lokal sårbarhet.

4.7 Ordensvilkår

Kunden må rette seg etter de ordensregler som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som f.eks. opplevelsesturer, hoteller, flyplasser, transportmidler etc.

Kunden må oppføre seg slik at medreisende, turleder/organisator eller den lokale befolkning ikke føler seg forstyrret. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende oppførsel føre til at kunden blir bortvist fra fortsatt deltagelse i reisen av Backpacker, Backpackers underleverandører eller dennes representanter. I slike tilfeller er kunden selv ansvarlig for hjemtransport og utgifter som følge av dette. Kunden er i tilfelle av bortvisning ikke berettiget til å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

Som allerede nevnt forutsetter kundens deltakelse i den aktuelle reisen at man er kjent med de opplysninger som er gitt, under dette opplysninger fra brosjyrer, faktura/reisedokumenter, reiseprogram, reiseruter, praktiske reisetips samt at man følger de anvisningene som er gitt her. Samtidig forventes kunden å være bekjent med alminnelig offentlig tilgjengelig informasjon om den aktuelle politiske, helsemessige, samt natur- og klimamessige situasjonen på destinasjonen.

Det er en forutsetning for deltakelse i reisen at kunden opptrer ansvarsfullt og hensynsfullt. Under dette hører også at man retter seg etter Backpacker, Backpackers underleverandører som turleder eller guide sine anvisninger. Det frarådes at reisende til fremmede verdensdeler beveger seg rundt alene i ukjente og avsidesliggende områder, spesielt etter mørkets frembrudd. Såfremt man ønsker å være på egenhånd bør det alltid skje i samråd med turleder eller guide, eventuelt med Backpacker. Dersom man er på tur uten guide eller turleder bør kunden konsultere relevante guidebøker/nettsider som ofte gir god og pålitelig informasjon om detaljerte forhold. Skulle uhellet oppstå skal man kontakte forsikringsselskapet via nødtelefon, eller Backpacker dersom det ikke er en nødsituasjon.

4.8 Manglende etterlevelse

Hvis kunden ikke overholder kravene til pass, visa, helsemessige formaliteter, angivelse av korrekt navn på reisedokumentene samt gjennomgang av disse, reglene om rettidig frammøte samt ordensvilkårene, kan kunden ikke gjøre krav mot verken Backpacker, formidleren eller underleverandøren av pakkereisen for de følgevirkninger, mangler, bryderi eller tap som den manglende etterlevelsen av kundens generelle plikter medfører.


5. ENDRINGER AV DEN INNGÅTTE AVTALEN

5.1 Overdragelsen av pakkereisen

Backpacker gir ingen adgang til å overdra pakkereisen verken helt eller delvis til andre med mindre underleverandørenes vilkår gir tillatelse til dette.

5.2 Prisendringer

Backpacker kan, etter at avtalen er inngått, endre i den avtalte prisen for pakkereisen såfremt det oppstår endringer i:

Prisen for transport av passasjerer som følge av utgifter til drivstoff eller andre energikilder skatter, avgifter, eller gebyrer for pakkereisens reiseytelser som er pålagt av tredjemann som ikke er direkte involvert valutasvingninger.

Ved endringer i reisens pris underretter Backpacker den reisende om prisforhøyelser og prisnedsettelser. Underretningen må skje på et varig medium (e-post eller brev) og senest 20 dager før avreise. Prisen kan maksimalt førhøyes med 8% av pakkereisens pris. Hvis forhøyelsen på mer enn 8% av pakkereisens pris, vil kunden være berettiget til å heve avtalen.

5.3 Kundens endringer av pakkereisen

Såfremt kunden ønsker å foreta endringer i pakkereisen må Backpacker kontaktes hurtigst mulig. Hvis det er mulig for Backpacker å endre pakkereisen, må kunden stå for de ekstrautgiftene som endringene medfører. Backpacker er ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen.

Hvis kunden ønsker å foreta endringer som Backpacker ikke kan oppfylle i den eksisterende avtalen, og hvis kunden fastholder ønsket om å få endret pakkereisen, vil endringen anses som en avbestilling av pakkereisen (jf. punkt 6.2.1) og bli opprettet som en ny bestilling.

Backpacker vil forsøke å imøtekomme eventuelle særønsker i forbindelse med bestilling av reisen, men det er ingen garanti for dette, heller ikke dersom særønsket er påført fakturaen. Forespørsler på mulig oppgradering, enkeltrom og/eller forlengelse av reisen må alltid gis i god tid innen avreise, helst allerede ved bestilling av reisen.

*Merk at dersom du endrer planene dine så kan prisene forandre seg. Dette er avhengig av ledighet og sesong.

5.4 Backpackers endringer av pakkereisen

5.4.1 Uvesentlige endringer

Før pakkereisen begynner, er Backpacker berettiget til ansvarsfritt å foreta uvesentlige endringer uten kundens samtykke. Kunden er forpliktet til å akseptere slike endringer, hvis Backpacker klart og tydelig informerer kunden om endringene før pakkereisen begynner og uten unødig forsinkelse.

Backpackers pakkereiser inkluderer normalt sett opplevelsesturer via en eller flere av våre underleverandører. Omfanget (strekninger, type opplevelser osv) vil bidra til at det kan oppstå sene endringer i reiseprogrammet. Dette gjøres for å forbedre reisen fordi man hensyntar kjente (og ukjente) variabler som for eksempel vær, framkommelighet eller andre lokale forhold som påvirker reisens program/rekkefølge på programmet. Ved reiser til områder med lite eller dårlig infrastruktur vil endringer skje ofte, også underveis og kunden må betrakte det som en del av reisen. Det blir derfor ikke gitt kompensasjon for forsinkelser eller endringer grunnet slike forhold med mindre det er av stor vesentlighet for reisens formål.

5.4.2 Andre endringer

Hvis Backpacker innen reisens start enten foretar vesentlige endringer i pakkereisen eller ikke kan levere bestemte ytelser som kunden har anmodet om og Backpacker har akseptert å levere eller hever prisen på reisen med mer enn 8% har kunden følgende rettigheter; enten kan kunden heve avtalen og få refundert de innbetalte pengene, eller kunden kan delta på en erstatningsreise dersom Backpacker tilbyr det eller kunden kan akseptere endringene som er gjort.

Backpacker er forpliktet til å opplyse om de vesentlige endringene uten unødig forsinkelse. Backpacker skal også opplyse om endringene påvirker pakkereisens pris og oppgi kundens valgmuligheter (som nevnt over).

Kunden må informere om hva de har bestemt seg for. Det blir også opplyst fra Backpacker om at konsekvensen av ikke å overholde denne fristen er at kunden anses for å ha akseptert endringer omfattet av punkt 5.4.2. Kunden kan i visse situasjoner ha rett til erstatning, hvis kunden lider et økonomisk tap som følge av ovenstående vesentlige endringer, med mindre årsaken til endringene er uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

5.4.2 Endringer etter reisens begynnelse

På samme måte som pkt 5.4.1 og 5.4.2 over, så kan det også etter reisens begynnelse oppstå endringer i et eller flere av reiseprogrammene. Dette gjelder særlig hvor pakkereisen strekker seg over en lang tidsperiode og lokale forhold kan endre seg innen kunden kommer til den gjeldende destinasjonen/området.

I tilfeller eller begivenheter av uvesentlig natur, eller mindre påvirkning, av turen står Backpacker ansvarsfritt og kunden forventes å utvise fleksibilitet. Ved større og vesentlige endringer kan kunden hevde mangel (se under pkt. 7). Backpacker målsetter i ethvert tilfelle å rette eller avhjelpe mangelen slik at reisen videre kan gjennomføres og ikke avbrytes. Etter vurdering vil Backpacker refundere de deler av turen som ble vesentlig berørt ved å beregne en dagsrate.

5.4.3 Flyforsinkelser

Ved flyforsinkelser omfattet av EU-forordning 261 skal det klages direkte til flyselskapet, siden denne forordningen regulerer forholdet mellom den reisende og flyselskapet. Backpacker er derfor ikke underlagt Forordning 261, men er bare omfattet av pakkereiseloven.

6. AVTALENS OPPHØR

6.1 Angrerett

Det gjelder ingen angrerett ved kjøp av pakkereiser, jf. angrerettsloven § 2 d), som unntar pakkereiser fra angreretten.

6.2 Avbestilling av pakkereisen

6.2.1 Normale avbestillingsvilkår

Følgende regler er gjeldende såfremt det ikke er anført andre vilkår på fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ekstraordinære gebyrer forbundet med enkelte reiser som opplyses ved bestilling. Ved avbestilling av reiser er det innbetalte depositumet tapt. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise er hele reisens pris tapt.

6.2.2 Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemi mv.

Kunden kan avbestille en pakkereise før pakkereisens begynnelse uten å betale gebyr, hvis det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter enten på reisedestinasjonen eller i umiddelbar nærhet av den, og omstendighetene vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

For at kunden kan avbestille uten gebyr må de pågjeldende uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene ut fra en objektiv vurdering gjøre det umulig å reise sikkert til destinasjonen, f.eks. på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet og at forholdene gjelder reisen og destinasjonen, og ikke forhold hos den enkelte kunde eller reisende.

Kunden har i tilfelle av gebyrfri avbestilling rett til full refundering av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra Backpacker.

Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke hvis kunden ved avtalens inngåelse visste om eller burde vite om den pågjeldende begivenheten, eller begivenheten ellers var alminnelig kjent.

Kan kunden ikke avbestille gebyrfritt i henhold til ovenstående, gjelder de vanlige avbestillingsreglene. Se Avsnitt 6.2.

For rundreiser gjelder det at kunden bare har rett til å avbestille den delen av pakkereisen som foregår i det frarådede området.

6.2.3 Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr

Tilbakebetaling av beløp etter punkt 6.2.1 og 6.2.2 må skje senest 14 dager etter kundens avbestilling av pakkereisen. Derfor blir gebyret ved individuell avbestilling senest beregnet på dette tidspunktet etter muligheten til gjensalg av de avbestilte reisetjenestene. Dersom omfanget av begivenheten påvirker et stort antall av Backpackers kunder og reisende, må lengre tilbakebetalingstid påregnes etter en eventuell anbefaling fra bransjeorgan eller myndigheter.

*Merk at dersom du endrer planene dine så kan prisene forandre seg. Dette er avhengig av ledighet og sesong.

6.3 Backpackers avlysning av reisen

6.3.1 Avlysning på grunn av manglende oppslutning

Såfremt reisens gjennomførelse betinges av en bestemt minimumsoppslutning vil dette fremgå av Backpackers materiale eller et annet sted i avtalegrunnlaget. Det vil samtidig fremgå hvor mange deltagere det minimum skal være på reisen for at reisen skal gjennomføres, samt når dette antallet senest må være oppnådd.

Hvis det nødvendige antall deltagere ikke oppnås innen det angitte tidspunktet kan Backpacker ansvarsfritt oppsi avtalen om pakkereisen. Backpacker underretter kunden om oppsigelsen av avtalen før den angitte fristen, men ikke senere enn:

20 dager innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er mer enn seks dager,

7 dager innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er mellom to og seks dager,

48 timer innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er under to dager.

6.3.2 Avlsyning på grunn av uungåelige og ekstraordinære omstendigheter

Backpacker kan dessuten ansvarsfritt oppsi avtalen om en pakkereise hvis Backpacker er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og hvis Backpacker underretter kunden om oppsigelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og innen pakkereisen begynner.

I en slik situasjon får kunden de innbetalte pengene refundert senest 14 dager etter oppsigelsen, og kunden vil ikke ha krav på erstatning. Dersom omfanget av begivenheten påvirker et stort antall av Backpackers kunder og reisende, må lengre tilbakebetalingstid påregnes etter en eventuell anbefaling fra bransjeorgan eller myndigheter.


7. MANGLER OG REKLAMASJON

Konstateres det en mangel etter reisens begynnelse – underveis eller på reisemålet – skal kunden straks etter konstateringen reklamere over mangelen til Backpacker, til arrangørens representant på reisemålet eller til den underleverandøren som mangelen angår. Hvis Backpackers representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe, eller etter kundens oppfattelse ikke avhjelper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte overfor Backpacker. Reklamasjonen kan i så fall skje til på e-post til reise@backpacker.no eller på telefon 67145000 i åpningstiden. Backpacker målsetter i ethvert tilfelle å rette eller avhjelpe mangelen slik at reisen videre kan gjennomføres og ikke avbrytes. Etter vurdering vil Backpacker refundere de deler av turen som ble vesentlig berørt ved å beregne en dagsrate.

Kunden må sikre seg at reklamasjonen blir notert av Backpackers representanter eller underleverandører på stedet. I tillegg bør kunden sørge for å få en kvittering for reklamasjonen. Unnlater kunden å reklamere som beskrevet ovenfor, vil det ha konsekvenser for kundens rett til etterfølgende å påberope mangelen og oppnå kompensasjon.

8. BEGRENSNINGER I BACKPACKERS ERSTATNINGSANSVAR

Flyselskapene har det direkte ansvaret for at transporten vedrørende fly gjennomføres korrekt etter Warszawa- og Montrealkonvensjonene, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt luftfartsloven. Backpacker begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrenser som fremgår av Warszawa- og Montrealkonvensjonene (luftbefordring), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (befordring til sjøs) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Backpackers erstatningansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for de transportørene som har det direkte ansvaret for befordringen.


9. FREMMING AV KRAV ETTER REISENS AVSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmessig avslag i reisens pris – som følge av mangler som det er blitt reklamert korrekt over og som ikke er avhjulpet av Backpacker – skal innen rimelig tid etter reisens avslutning fremmes overfor Backpacker. Hvis det ikke blir gjort mister kunden retten til å gjøre kravet mot Backpacker gjeldende. Kunden kan klage til reise@backpacker.no senest 3 måneder etter hjemkomst fra reisen.

10. ADGANG TIL MOTREGNING VED UTBETALING AV ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSASJON

Når klagen blir sendt til Backpacker må kunden opplyse om kunden også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren på grunnlag av EU-forordninger om passasjerrettigheter og erstatningsansvar ved passasjertransport og etter de internasjonale konvensjonene som også regulerer dette forholdet.

Såfremt kunden har mottatt erstatning og/eller kompensasjon fra underleverandøren, transportøren eller forsikringsselskapet har Backpacker rett til å motregne det mottatte beløpet i erstatningen/kompensasjonen som gis etter lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer.

11. TVIST

Ved uenighet skal kunden klage til Backpacker snarest mulig og senest innen rimelig tid fra problemet oppsto. Til dette formål brukes Backpackers e-postadresse reise@backpacker.no

Vi vil alltid forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden i saker vedrørende pakkereiser ta kontakt med pakkereisenemnda for mekling i saken. Pakkereisenemnda er tilgjengelig på telefon 22 54 60 00 eller på https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/pakkereise/.

Alle tvister og uenigheter som ikke kan løses mellom partene separat eller hos ovennevnte klageinstanser kan, om partene ønsker det, bringes inn for domstolene for en rettslig avklaring av saken.


12. GARANTI I REISEGARANTIFONDET

Backpacker har ved konkurs stilt en garanti for godtgjøring av kundens betalinger hos det norske Reisegarantifondet.