Resevillkor

Publicerad: 29. sep 2023 | Uppdaterad: 29. sep 2023

VILLKOR AVSEENDE PAKETURER

Kunden förväntas att ha satt sig grundigt in i resevillkoren. Grunden för avtalet består av följande delar: resans innehåll inklusive praktisk information och prisinformation, fakturadokument, resplan samt resevillkor. Om särskilda villkor gäller för resan ska detta framgå av resehandlingarna eller skriftligen per e-post, annars gäller dessa resevillkor.

I förlängningen av lagstiftningen om utökat ansvar för researrangörer är Backpacker AS även medlem i den norska resegarantifonden.

Kunden är skyldig att läsa och eventuellt skriva ut all relevant information och dokument.

1. SLUTANDE AV AVTAL

1.1 Slutsatsen

När kunden köper en paketresa av Backpacker och avtal har signerats så är det bindande för både kunden och Backpacker. Kunden får ett erbjudande som ska accepteras och signeras. Erbjudandet läses och signeras elektroniskt. Därefter betalas en deposition till Backpacker.

Innan du signerar erbjudandet är du som kund själv skyldig att kontrollera att det fullständiga namnet, som det framgår av passet, är korrekt skrivet och att alla tider/datum på resehandlingarna stämmer. Felaktig information kommer att innebära att du kan nekas inresa, ombordstigning eller annan medverkan. Vid bekräftelse av beställningen godkänner kunden att uppgifterna är korrekta. Om fel upptäcks i beställningen efter att den har bekräftats är Backpacker inte ansvariga och kunden får stå för eventuella kostnader eller förluster det kan orsaka.

Felaktiga namn kan resultera i nekad ombordstigning. Svenska bokstäver (Å,Ä,Ö) och bindestreck är inte tillåtna, så detta tas bort och/eller anpassas vid beställning. Backpacker ansvarar inte för felaktiga namn/födelsedatum efter att biljetterna har bekräftats.

1.1.1 Sekretess

Vid ingående av avtal accepterar kunden Backpackers behandling av personuppgifter. För att kunna ge bästa möjliga service och arrangera resan, samt uppfylla kraven vid bokning från våra partners, leverantörer och/eller immigrationsmyndigheter, behöver Backpacker ibland be kunder att lämna personlig information. Observera att all sådan information endast kommer att användas i samband med själva beställningen, och kommer att raderas från våra system så snart informationen inte längre behövs. Kunden kan när som helst vägra att skicka Backpacker denna information eller begära att den raderas, men detta kan begränsa Backpackers möjlighet att genomföra beställningen. Kunden ombeds läsa mer om behandlingen av personuppgifter i vår integritetspolicy på våra webbplatser.

1.2 Resehandlingar

Backpacker skickar en faktura och en översikt över resan till kunden direkt efter att resan är bokad. Denna, samt annan korrespondens, skickas till den e-postadress som kunden angett vid bokning av resan. Kunden är i övrigt skyldig att lämna de kontaktuppgifter som behövs för att Backpacker ska kunna kontakta kunden och resesällskapet i samma beställning, både före och under resan.

Kunden har själv skyldighet att kontrollera att faktura/resehandlingar stämmer snarast möjligt. Om uppgifterna inte skulle stämma ska du som kund ta kontakt med Backpacker snarast. Detta gäller alla i resesällskapet som går under samma bokning.

Vid en gruppresa (10 personer eller fler) kommer det att vara nödvändigt att välja en person som är gruppledare. Namn och mobilnummer måste registreras i beställningen så att både Backpacker och flygbolagen kan ta kontakt vid eventuella reset/tidsändringar.

1.2.1 Faktura/resehandlingar

Fakturan/resehandlingarna är en översikt över bokningen. De resandes fullständiga namn, betalningsuppgifter, visumregler, en resplan med relevanta flygtider (lokal tid) samt all relevant information, inklusive eventuella avvikelser från program och villkor, anges här. Oavsett vad som anges på annat håll är uppgifterna på fakturan/resehandlingarna relevanta och relevanta uppgifter. Fakturan/resehandlingarna är även kundens kvitto på beställning och betalning. Vi rekommenderar att alla resehandlingar under hela resan är säkrade, till exempel genom att skriva ut och ta med dig dessa och lämna en kopia till en betrodd person(er) hemma.

1.2.2 Resplan

Reseprogrammet innehåller mer detaljerad information om resans delar där det finns tillgängligt. Det är till exempel ett dagsprogram från Backpackers olika leverantörer på äventyrsresor som varar över flera dagar. På våra hemsidor finns sammanfattade beskrivningar av program för dagen för de olika resor. Observera att dessa är korta och inte innehåller alla detaljer.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Tagen

Resans pris anges vanligtvis som ett totalpris. Det innebär att den inkluderar alla delar av resan vad gäller transport och boende samt obligatoriska skatter och avgifter. På destinationerna kan det tillkomma avgifter för lokala avgifter, entrébiljetter och avgifter som inte kan betalas innan resan, då de ska betalas personligen på plats eller det du konsumerar utöver vad som framgår av avtalet. Ha alltid internationell valuta klart. Det tillkommer ofta flygplatsavgifter, visumkostnader och vissa avgifter för nationalparker. Vissa av våra leverantörer kräver en så kallad 'lokal betalning' eller stadsskatt som täcker avgifter på resan eller stads-skatter på till exempel hotellet. Dessa avgifter kommer vanligtvis att anges i resehandlingarna eller i reseprogrammet. Observera att avgifterna kan ändras mellan det att du bokar resan och avresedagen.

2.2 Betalningsvillkor

Vid registrering betalas en deposition på NOK. 2999 kr. Den betalas ej tillbaka. Vissa resor kan ha särskilda betalningsvillkor och strängare avbokningsvillkor. Resterande belopp ska betalas senast 35 dagar innan avresa. Om tidsfristen för betalning inte hålls upphör Backpackers leveransskyldighet. Om resan ställs in efter betalningens förfallodag har Backpacker fortfarande rätt att driva in det belopp som kunden skulle förlora enligt reglerna under punkt 6.2.1.

3. AVBOKNINGS- OCH RESEFÖRSÄKRING

3.1 Avbeställningsskydd

Backpacker erbjuder ingen avbeställningsförsäkring. Om kunden önskar avbeställningsförsäkring ska kunden själv ordna detta.
3.2 Reseförsäkring

Enligt norsk lagstiftning är Backpacker skyldiga att rekommendera kunder att ha en reseförsäkring för både korta och långa resor.

Alla personer på Backpackers resor ska ha en reseförsäkring som minst täcker utgifter för sjukdomsbehandling och hemtransport. En bra reseförsäkring täcker olycka vid resa, om bagage skulle bli borta, sjukdom vid resa med mera, vilket kan bli en dyr upplevelse om du inte har en giltig försäkring. Kontrollera att din reseförsäkringen täcker dina behov tillräckligt bra och att den gäller under hela resan. Alla resenärer uppmanas att ange vilket försäkringsbolag de har sin reseförsäkring hos.

Observera att om du ändrar din hemresa till ett senare datum är du själv ansvarig för att förlänga din reseförsäkring innan den ursprungligen har gått ut. Det kan vara en bra idé att ta kopior av resedokument, inklusive pass, vaccinationskort och försäkringsbevis. Om olyckan är framme, och du förlorar/får stulna värdehandlingar, blir det lättare att få dem ersatta om du har tagit en kopia.

Det rekommenderas att du när du tecknar en reseförsäkring ser till att försäkringen även täcker bagage. Klagomål på skador på bagage samt felaktigt skickat eller försenat bagage ska göras direkt till aktuellt flygbolag och du gör då en skadeanmälan (PIR) på flygplatsen direkt eller via flygbolagets hemsida senare.

Försäkringskrav eller försäkringshjälp i samband med resan ska ställas direkt till försäkringsbolaget.

4. KUNDENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

4.1 Pass, visum och vaccination

Där inget annat uttryckligen anges gäller information om visum i resedokumenten endast norska medborgare och innehavare av norskt pass. Det är därför kundens skyldighet att informera Backpacker om du saknar norskt pass eller har dubbelt medborgarskap som stämmer med din resplan. Om du tänker ändra på din resa gällande vilken ordning du ska resa och även resans längd kan andra regler gälla. Observera att visumreglerna kan ändras mellan bokningstillfället och avresetiden.

Formaliteterna för ditt visum ska vara korrekt innan avresa och det ska kunna dokumenteras vid incheckning. OBS! Det krävs ofta att visum vid mellanlandningar/uppehåll. Se UDs reseinformation på regeringen.se sidor för de senaste gällande villkor för resor för svenskar.

Passet ska vara giltigt i minst sex månader efter hemkomsten från resmålet och det ska finnas tillräckligt med lediga sidor i passet för stämplar och visum för hela resan.

Inresebestämmelser till många länder inkluderar krav på vaccination och bevis på detta. Resenären ansvarar för att ha detta klart innan avresa/inresa genom att kontakta läkare/vaccinationsmottagning.

Utländska medborgare måste rådfråga sin egen ambassad eller konsulat angående visum och kontakta en läkare/vårdcentral angående vaccinationer. Om detta inte görs tar Backpacker inget ansvar för konsekvenserna så som ogiltliga vaccinationer etc.

Observera att handläggningstiden för visum varierar från land till land, och i vissa fall kan det ta flera månader. Backpacker tar inget ansvar för kunder som stoppas vid gränsen. Vissa länder kräver att du har användbar valuta och en giltig returbiljett vid ankomsten.

4.2 Vaccinationskrav

Backpacker strävar efter att ge information om vaccinationskrav och var resenären kan hitta information om detta. Information från Backpacker om vaccination ska betraktas som en tjänst utan medicinskt ansvar. Efterlevnad av vaccinationskrav är resenärens egen skyldighet och ansvar att uppfylla och måste dokumenteras med ett internationellt gult certifikat och vaccinationskort för Covid-19 på 1177.se.

4.3 Personer med nedsatt rörlighet

Huvudregeln är att alla som är på paketresa med Backpacker ska vara självförsörjande. Tyvärr är våra resor inte lämpliga för dig som har problem med att gå då det ofta är (en viktig) del av reseprogrammet.

Enligt EU-direktiv 1107/2006 art. 4 st. 2 kan Backpacker kräva att funktionshindrade personer åtföljs av en assistent under hela resan.

Backpacker förbehåller sig rätten att avvisa kunder som efter eget behag inte kommer att kunna genomföra resan med egen hjälp. Sådant avslag är inte Backpackers ansvar.

4.4 Kontroll av resehandlingar

Kunden har en skyldighet att granska faktura/resehandlingar så snart den mottagits och att omedelbart reagera på Backpacker om uppgifterna inte överensstämmer med vad som avtalats. Det är även kundens ansvar att rapportera till Backpacker om det sker några förändringar i kundens förutsättningar efter bokning av resan, till exempel sjukdom eller graviditet.

4.5 Namn på resehandlingar

Kunden ansvarar för att namnen på resehandlingarna är identiska med det fullständiga namnet på kundens giltiga pass. Om de inte är lika riskerar du till exempel att få avslag på din visumansökan. Om kunden får kännedom om avvikelser mellan resedokument och pass ska kunden omedelbart meddela Backpacker, som kommer att försöka rätta till felet. Om det är kundens fel att uppgifterna inte överensstämmer med varandra är det kunden som ska betala kostnaderna för att rätta felet. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar på biljetter, så det tillkommer avgifter förknippade med en ändring. Dessa ändringsavgifter är från 750 NOK och upp till en ny flygbiljett. Om det inte går att ändra dokumenten kan kunden inte hålla Backpacker ansvariga.

4.6. Andra tjänster/produkter som ingår i paketresan

4.6.1 Hotell

Backpacker påpekar att standarden på hotell/vandrarhem kan variera i olika delar av världen och kan vara både högre eller lägre än vad man är van vid från Sverige. Kvaliteten på hotellen/vandrarhemmet bedöms utifrån både generell standard, faciliteter och läge. Av erfarenhet vet vi att olika vikter läggs på dessa element.

Hotellen i storstäderna har ofta lägre standard än vad som är fallet på andra håll. Sådana variationer behöver förväntas. Mindre renoverings- och renoveringsarbeten kan förekomma på hotellen. En pool kan till exempel vara stängd i några dagar på grund av städning. Detta ligger utanför Backpackers kontroll och ger ingen grund för vare sig återbetalning eller kompensation. Vi försöker informera om större renoveringsarbeten så länge det är möjligt.

4.6.2 Frivilligt arbete

På resor där frivilligt arbete ingår ska resenären i förväg sätta sig in i eventuella särskilda bestämmelser och villkor innan vistelsen. Inklusive till exempel krav på brottsregister, beteende och regler på grund av lokal sårbarhet.

4.7 Ordningsregler

Kunden ska följa de ordningsregler som gäller för alla paketresans underleverantörer, såsom t.ex. äventyrsturer, hotell, flygplatser, transportmedel mm.

Kunden ska uppträda på ett sådant sätt att medresenärer, reseledare/arrangören eller lokalbefolkningen inte känner sig störda. I grova eller upprepade fall kan olämpligt beteende leda till att kunden utesluts från vidare deltagande i resan av Backpacker, Backpackers underleverantörer eller deras representanter. I sådana fall står kunden själv för hemtransport och utlägg till följd av detta. Vid utvisning har kunden inte rätt att få någon form av återbetalning av priset för paketresan.

Som redan nämnts kräver kundens deltagande i den aktuella resan att du är bekant med den information som lämnas, inklusive information från broschyrer, fakturor/resehandlingar, reseprogram, resplaner, praktiska resetips och att du följer instruktionerna som ges här. Samtidigt förväntas kunden känna till allmänt tillgänglig information om aktuell politisk, hälso-, samt natur- och klimatsituation på destinationen.

Det är en förutsättning för deltagande i resan att kunden agerar ansvarsfullt och hänsynsfullt. Detta inkluderar även att följa instruktionerna från Backpacker, Backpackers underleverantörer såsom reseledare eller guide. Det rekommenderas inte att resenärer till främmande delar av världen rör sig ensamma i okända och avlägsna områden, särskilt i mörkret. Vill du gå runt på egen hand ska detta alltid ske i samråd med reseledare eller guide, eventuellt med Backpacker. Om du är på en tur utan guide eller reseledare bör du konsultera relevanta guideböcker/hemsidor som ofta ger bra och nyttig information. Skulle en olycka ske ska försäkringsbolaget kontaktas via jourtelefonen, eller Backpacker om det inte är akut.

4.8 Bristande efterlevnad

Om kunden inte uppfyller kraven för pass, visum, hälsokrav eller angivande av korrekt namn på resehandlingarna samt granskning av dem, reglerna om aktuell närvaro och ordningsvillkoren, kan kunden inte kräva något mot någon av Backpacker eller underleverantören av paketresan.

5. ÄNDRINGAR AV AVTALEN

5.1 Överföring av paketresan

Backpacker ger inte tillstånd att överlåta paketresan, varken helt eller delvis, till andra, om inte underleverantörernas villkor tillåter detta.

5.2 Prisförändringar

Backpacker kan, efter att avtalet ingåtts, ändra det avtalade priset för paketresan om förändringar sker i:

Priset för att transportera passagerare till följd av utgifter för bränsle eller andra energikällor, skatter, avgifter eller avgifter för resans resetjänster som påförts av tredje part som inte direkt involverar valutafluktuationer.

Vid förändringar i priset på resan informerar Backpacker resenären om prishöjningar och prissänkningar. Anmälan ska göras på e-post eller brev och senast 20 dagar före avresa. Priset kan i förväg höjas med maximalt 8 % av priset för paketresan. Om höjningen är mer än 8 % av priset för paketresan har kunden rätt att säga upp avtalet.

5.3 Kundens ändringar av paketresan

Om kunden önskar göra ändringar i paketresan ska Backpacker kontaktas så snart som möjligt. Om det är möjligt för Backpacker att ändra paketresan ska kunden stå för de extra kostnader som ändringarna medför. Backpacker är inte skyldiga att göra ändringar i paketresan.

Om kunden önskar göra ändringar som Backpacker inte kan uppfylla i befintligt avtal, och om kunden vidhåller sin önskan att ändra paketresan, kommer ändringen att betraktas som en avbokning av paketresan (jfr avsnitt 6.2.1) och kommer skapas som en ny beställning.

Backpacker kommer att försöka tillgodose eventuella särskilda önskemål i samband med bokning av resan, men det finns ingen garanti för detta, inte ens om special-förfrågan finns med på fakturan. Önskemål om eventuell uppgradering, enkelrum och/eller förlängning av resan ska alltid göras i god tid före avgång, gärna redan vid bokning av resan.

*Observera att om du ändrar dina planer kan priserna ändras. Detta beror på tillgänglighet och säsong.

5.4 Backpackers ändringar av paketresan

5.4.1 Icke väsentliga förändringar

Innan resan påbörjas har Backpacker rätt att göra icke väsentliga ändringar utan kundens godkännande. Kunden är skyldig att acceptera sådana ändringar, om Backpacker tydligt informerar kunden om ändringarna innan resan påbörjas och utan onödigt dröjsmål.

Backpackers paketresor inkluderar normalt äventyrsresor via en eller flera av våra underleverantörer. Omfattningen (rutter, typ av upplevelser etc.) kommer att bidra till sena förändringar i reseprogrammet. Detta görs för att förbättra resan eftersom kända (och okända) variabler beaktas såsom väder, tillgänglighet eller andra lokala förhållanden som påverkar resans program/ordning på programmet. Vid resor till områden med liten eller dålig infrastruktur kommer förändringar ofta att ske, även på vägen, och kunden måste se det som en del av resan. Ingen ersättning lämnas därför för förseningar eller förändringar på grund av sådana förhållanden om det inte är av stor betydelse för resans syfte.

5.4.2 Övriga ändringar

Om Backpacker före resans start antingen gör väsentliga ändringar i paketresan eller inte kan leverera vissa tjänster som kunden har efterfrågat och Backpacker har accepterat att leverera eller höjer resans pris med mer än 8 %, har kunden följande rättigheter; antingen kan kunden säga upp avtalet och få pengarna återbetalda eller så kan kunden delta i en ersättningsresa om Backpacker erbjuder det eller så kan kunden acceptera de ändringar som gjorts.

Backpacker är skyldig att informera om de väsentliga förändringarna utan onödigt dröjsmål. Backpacker ska även informera om ändringarna påverkar priset på paketresan samt ange kundens alternativ (som nämnts ovan).

Kunden ska informera om vad de har bestämt sig för. Backpacker informeras också om att konsekvensen av att inte följa denna tidsfrist är att kunden anses ha accepterat ändringar som omfattas av punkt 5.4.2. Kunden kan i vissa situationer ha rätt till ersättning, om kunden lider ekonomisk skada till följd av ovanstående väsentliga förändringar, om inte anledningen till förändringarna är oundvikliga och extraordinära omständigheter.

5.4.2 Ändringar efter resans början

På samma sätt som punkterna 5.4.1 och 5.4.2 ovan kan ändringar även ske i ett eller flera av reseprogrammen efter resans början. Detta gäller särskilt där paketresan sträcker sig över lång tid och lokala förhållanden kan ändras när kunden anländer till aktuell destination/område.

I fall eller händelser av obetydlig karaktär, eller mindre påverkan, på resan är Backpacker inte ansvarig och kunden förväntas visa flexibilitet. Vid större och väsentliga förändringar kan kunden göra gällande ett fel (se under avsnitt 7). Backpacker strävar i alla fall efter att åtgärda eller åtgärda bristen så att resan kan fortsätta och inte avbrytas. Efter bedömning kommer Backpacker att återbetala de delar av resan som påverkades väsentligt genom att beräkna en dagspris.

5.4.3 Flygförseningar

Vid flygförseningar som omfattas av EU-förordning 261 ska klagomål göras direkt till flygbolaget, eftersom denna förordning reglerar förhållandet mellan resenären och flygbolaget. Backpackers omfattas därför inte av förordning 261 utan omfattas endast av paketreselagen.

6. UPPSÄGNING AV AVTALET

6.1 Ångerrätt

Ingen ångerrätt gäller vid köp av paketresor, jfr Konsumentens ångerrätt § 7), som undantar paketresor från ångerrätten.

6.2 Avbokning av paketresan

6.2.1 Normala avbokningsvillkor

Följande regler gäller om inte andra villkor anges på fakturan. Vi vill påpeka att det kan finnas extraordinära avgifter kopplade till vissa resor som anges vid bokning. Där resan är bokad och deposition är betald och kunden önskar att avboka går depositionen av resan förlorad. Att avboka resan mindre än 30 dagar före avresa går hela resans pris förlorad.

6.2.2 Avbokning vid krigshandlingar, naturkatastrofer, pandemi mm.

Kunden kan avboka en paketresa innan resans start utan att betala avgift, om oundvikliga och extraordinära omständigheter inträffar antingen på resmålet eller kring dess tid och om omständigheterna väsentligt påverkar paketresan eller transport av passagerare till destinationen.

För att kunden ska kunna avboka utan avgift måste relevanta oundvikliga och extraordinära omständigheter utifrån en objektiv bedömning göra det omöjligt att resa säkert till destinationen, t.ex. på grundval av vägledning eller uttalanden från UD och att omständigheterna gäller resan och destinationen och inte den enskilde kundens eller resenärens förhållanden.

Vid avgiftsfri avbokning har kunden rätt till full återbetalning av resepriset, men har inte rätt till ytterligare ersättning från Backpacker.

Den avgiftsfria ångerrätten gäller dock inte om kunden kände till eller borde ha känt till evenemanget i fråga när avtalet slöts, eller att evenemanget i övrigt var allmänt känt.

Om kunden inte kan avboka kostnadsfritt enligt ovan gäller de vanliga avbokningsreglerna. Se avsnitt 6.2.

Vid tur- och returresor har kunden endast rätt att avbeställa den del av paketresan som sker i det avrådda området.

6.2.3 Tid för återbetalning och beräkning av avbeställningsavgift

Återbetalning av belopp enligt punkterna 6.2.1 och 6.2.2 ska ske senast 14 dagar efter kundens avbokning av paketresan. Därför beräknas avgiften för individuella avbokningar senast vid denna tidpunkt utifrån möjligheten att sälja de inställda resetjänsterna vidare. Om evenemangets omfattning påverkar ett stort antal av Backpackers kunder och resenärer måste en längre återbetalningstid förväntas efter eventuell rekommendation från branschorgan eller myndigheter.

*Observera att om du ändrar dina planer kan priserna ändras. Detta beror på tillgänglighet och säsong.

6.3 Backpackers avbokning av resan

6.3.1 Avbokning på grund av utebliven närvaro

Om slutförandet av resan är villkorat av viss minsta närvaro kommer detta att framgå av Backpackers material eller någon annanstans i avtalet. Det kommer också att anges hur många deltagare som minimum måste delta på resan för att resan ska genomföras samt när detta antal senast ska vara uppnått.

Om de antal deltagare inte uppnås inom angiven tid kan Backpacker säga upp avtalet om paketresan utan ansvar. Backpacker meddelar kunden om uppsägning av avtalet före angiven tidsfrist, dock senast:

20 dagar innan paketresan börjar, om resans varaktighet är mer än sex dagar,

7 dagar innan paketresan börjar, om resans längd är mellan två och sex dagar,

48 timmar innan paketresan börjar, om resans längd är mindre än två dagar.

6.3.2 Avbokning på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter

Backpacker kan även säga upp avtalet om en paketresa utan ansvar om Backpacker är förhindrad att fullgöra avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter och om Backpacker utan onödigt dröjsmål och innan paketresan påbörjas meddelar kunden om avtalets upphörande.

I en sådan situation kommer kunden att få tillbaka inbetalda pengar senast 14 dagar efter uppsägningen men kunden har inte rätt till annan ersättning. Om evenemangets omfattning påverkar ett stort antal av Backpackers kunder och resenärer måste en längre återbetalningstid förväntas efter eventuell rekommendation från branschorgan eller myndigheter.

7. BRISTER OCH KLAGOMÅL

Om fel upptäcks efter resans början - på vägen eller på resmålet - ska kunden omedelbart anmäla felet till Backpacker, till arrangörens representant på resmålet eller till den underleverantör som felet avser. Om Backpackers representant eller underleverantör inte kan eller vill avhjälpa, eller enligt kundens uppfattning inte avhjälper på ett tillfredsställande sätt, ska kunden klaga direkt till Backpacker. Klagomålet kan sedan göras via e-post till reise@backpacker.no eller på telefon +4767145000 under öppettiderna. Backpacker strävar alltid efter att åtgärda bristen så att resan kan fortsätta som planerat. När en bedömning har tagits kan Backpacker återbetala de delar av resan som påverkas väsentligt genom att beräkna en dagspris.

Kunden ska se till att reklamationen fångas upp av Backpackers representanter eller underleverantörer på plats. Dessutom bör kunden se till att få ett kvitto på reklamationen. Om kunden inte gör som skrivet ovan får det konsekvenser för kundens rätt att i efterhand åberopa bristen och få ersättning.

8. BEGRÄNSNINGAR AV BACKPACKERS ANSVAR

Flygbolagen har det direkta ansvaret för att transporterna per flygplan utförs korrekt i enlighet med Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordningarna 889/2002 och 261/2004 samt luftfartslagen. Backpacker begränsar sitt ansvar till de för närvarande tillämpliga beloppsgränserna som anges i Warszawa- och Montrealkonventionerna (flygtransport), Atenkonventionen och EU-förordningen 392/2009 (sjötransport) och COTIF-konventionen och EU-förordningen 1371/2007 (järnvägstransport) . Backpackers ansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som är direkt ansvariga för transporten.

9. FRÄMJANDE AV ANSVAR EFTER RESANS SLUT

Krav på ersättning och/eller proportionell reduktion av resans pris - till följd av fel som har annonserats korrekt och som inte har åtgärdats av Backpacker - ska lämnas till Backpacker inom skälig tid efter resans slut . Om detta inte görs förlorar kunden rätten att göra kravet gällande mot Backpacker. Kunden kan klaga till reise@backpacker.no senast 3 månader efter hemkomsten från resan.

10. TILLGÅNG TILL KVITTNING FÖR BETALNING AV ERSÄTTNING OCH/ELLER ERSÄTTNING

När en reklamation skickas till Backpacker ska kunden ange om kunden även har ansökt om ersättning eller ersättning från transportören med stöd av EU:s regler om passagerares rätt och ersättningsskyldighet vid persontransport och enligt de internationella konventioner som även reglerar detta förhållande.

Om kunden har fått ersättning och/eller ersättning från underleverantören, transportören eller försäkringsbolaget har Backpacker rätt att kvitta erhållet belopp i den ersättning/kompensation som lämnas enligt lagen om paketresor och kombinerade researrangemang.

11. TVIST

Vid oenighet ska kunden klaga till Backpacker så snart som möjligt och senast inom skälig tid från det att problemet uppstod. Backpackers e-postadress reise@backpacker.no används för detta ändamål

Vi kommer alltid att försöka lösa eventuella tvister fredligt. Om detta inte lyckas kan kunden i frågor som rör paketresor kontakta arn.se (anmälla reklamationsnämnden). Eller Konsumentverket.se med information för Paketreselagen.

Alla tvister och meningsskiljaktigheter som inte kan lösas mellan parterna var för sig eller vid ovan nämnda besvärsinstanser kan, om parterna så önskar, föras till domstol för ett rättsligt klarläggande av saken.

12. GARANTI I RESEGARANTIFONDEN

Backpacker har vid konkurs ställt en garanti för återbetalning av kundens betalningar hos den norska resegarantifonden.